Army Run

Dnes dopoledne byl náš čtvrtý oddíl vyzván ke zkoušce sil ve vojenské zkoušce zdatnosti Army Run. Celý okruh byl ztížen broděním potokem s přelézáním a podlézáním lián, plížením pod ostnatým drátem, zamaskováním se kamuflážními barvami a plížením se po vlhké pláži. V náročném sprintu zvítězil Štěpán, ale na dno svých schopností si sáhli všichni.
 

Přijela pouť

Po poledním klidu i letos jako každý rok přijela pouť. Naši vedoucí si pro nás připravili atrakce a disciplíny, za jejichž splnění jsme mohli získat herní žetony. A za ty pak nakoupit z rukou lékaře sladkosti či věcné odměny. Jo mimochodem, službu měl osmý oddíl a toto je článek služebního oddílu.
 

Za císaře Žakubota a za Japonsko!

Již dopoledne byla naše celotáborová hra ukončena z důvodu ohrožení vnějším nepřítelem. K našim břehům se blížily hordy mongolských nájezdníků a tak bylo nutno z nejlepšího z ostrovů vybrat svého bojového vůdce, Šóguna. Jako nejlepší v celotáborové hře skončil ostrov Šikoku a jeho obyvatelé ze svého středu vybrali Jáchyma z 2. oddílu. Když pak odpoledne hordy nájezdníků přirazily k našim břehům, pod jeho vedením jsme je odrazili a zahnali zpět do moře. Dlouhý život jeho císařskému veličenstvu císaři Žakubotovi, čest jeho šógunovi Jakimotovi a slávu velkému Japonsku!